child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn

tıp ve ilaç sektöründe tüketici hukuku | t&p hukuk danışmanlık bürosu

hukuk danışmanlık bürosu
t&p hukuk danışmanlık bürosu | tüketici hukuku danışmanlığı

tokbaş & partners

tıp ve ilaç sektöründe tüketici hukuku

sağlık kuruluşları ve doktorlar için :

Şahıslar için :

Tıp ve İlaç Sektörü, tüketici hukuku bakımından yeni yeni tartışılmaya başlanmış, özellikle 6502 sayılı kanun kapsamına vekalet ve eser sözleşmelerinin alınması ile hekim-hasta arasındaki ilişkinin tüketici hukuku kapsamına tamamen girmesi ile hareket kazanan ve alevlenen bir tartışma boyutu yakalamıştır. İlaçlar konusunda yeterli veya doğru bilgilendirme yapılmaması, prospektüslerde yer alan bilgilerin anlaşılabilir ve yeterli büyüklükte olması gibi ilaç sektörüne ait tartışmalar da tüketici hukuku bakımından önem arz eden bir yapıdadır. 6502 sayılı kanunun bu yapısı ile, hasta artık tamamen tüketicidir ve tüketici haklarına sahiptir. Dolayısıyla, diş sorunlarından, doktorlarla kurulan her türlü ilişki, protez uzuvları, estetik ameliyatlar gibi bütün sağlık sorunlarından doğan ihtilaflar tüketici mahkemelerinde tüketici hukuku ilke ve dinamiklerine göre çözüm bulacaktır.

 

tokbaş & partners, tıp ve ilaç sektöründeki tüketici hukukuna olan hakimiyetiyle hastanelere, doktorlara, sağlık kuruluşlarına, ilaç şirketlerine, eczanelere ve tıp ve ilaç sektörü içerisinde bulunan şirket ve şahıslara tüketici hukuku hizmeti verebilmektedir. Bu hizmetler şirketler ve şahıslar için ayrı ayrı detaylandırılmıştır. Yine şirketler bakımından hizmetlerimiz kendi içerisinde “koruyucu/önleyici avukatlık, süreç danışmanlığı ve resmi vekillik” olarak ayrı ayrı sınıflandırılmıştır. tokbaş & partners’in bu alanda sunduğu hizmetleri şu şekilde detaylandırabiliriz:

 

Koruyucu/Önleyici Avukatlık Hizmetleri:

 

 1. Sağlık kuruluşu yöneticileri, doktorlar ve ilgili personele “tıp ve ilaç sektöründe tüketici hukuku ve uygulamaları” eğitimleri düzenlemek

 2. Sağlık kuruluşu şubeleri için tüketici hukuku eğitimi organizasyonu düzenlemek ve Türkiye çapında personel eğitimini sağlamak

 3. Tüketici Hukuku alanı içerisine giren tıp ve ilaç sözleşmelerini mevzuata ve uygulamalara uygun şekilde düzenlemek

 4. Tüketici işlemlerinde kullanılan tıp ve ilaç sektörü belgelerini mevzuata ve uygulamalara uygun şekilde düzenlemek

 5. Yeni tıp ve ilaç sektörü uygulamaları hakkında mütalaalar ve hukuki raporlar oluşturmak

 6. Yasak olmayan alanlardaki ticari reklam ve ilanların yayınından önce tüketici ve reklam mevzuatı ile idari uygulamalara uygun şekilde hukuki kontrolünü sağlamak

 7. Ticari uygulamaların “haksız ticari uygulamalar” hükümleri kapsamında hukuki kontrolünü sağlamak

 8. Hukuki durum tespit raporlaması (Due Dilligence)

 9. Mevzuat taraması ile tıp ve ilaç sektörüne ilişkin haftalık mevzuat raporu

 10. İdari ve düzenleyici kurul karar taraması, tıp ve ilaç sektörüne ilişkin haftalık idari ve düzenleyici kurul kararları raporu

 

Süreç Danışmanlığı Hizmetleri:

 

 1. Tıp ve ilaç sözleşmelerinin denetlenmesi ve sözleşme uyuşmazlıkları hakkında görüş bildirilmesi

 2. Tıp ve ilaç sektörü uygulama ile diğer belgelerinin denetlenmesi ve bunlardan çıkan uyuşmazlıklar hakkında görüş bildirilmesi

 3. Ticari reklam ve ilanlar hakkında çıkan uyuşmazlıklar hakkında görüş bildirilmesi

 4. Tüketici hukuku mevzuatı hakkında karşılaşılan sorunların çözümü hakkında görüş bildirilmesi

 5. Sözlü ve yazılı hukuki görüş taleplerinin cevaplandırılması

 6. İlgili idari kuruluşlarla sağlık kuruluşları/doktorlar arasında tüketici hukukundan kaynaklanan yorum farklılıklarının ve sorunların giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması ve görüş bildirilmesi

 7. Sağlık kuruluşu ve doktorlar ile tüketiciler arasında arabuluculuk-uzlaştırma hizmetlerinin sağlanması

 8. Tüketici şikayet hattının kurulması ve yönetilmesi

 9. Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetlerine yazılacak cevap (savunma) dilekçelerinin farklı sorun ve ihtimallere göre şablonlarının hazırlanması

 10. Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetlerine yazılan dilekçeler hakkında kontrol ve uygunluk denetimi

 11. İdari kuruluşlara tüketici hukuku ile ilgili yazılacak dilekçe ve sunulacak belgelerin kontrol ve uygunluk denetimi

 12. Bakanlık müfettiş denetimi sürecinin yönetimi

 

Resmi Vekillik Hizmetleri:

 

 1. Sağlık kuruluşu-ilaç şirketi ve doktorların Tüketici Hakem Heyetleri nezdinde temsiliyetinin ve dosya takibinin sağlanması

 2. Sağlık kuruluşu-ilaç şirketi ve doktorların  Tüketici Mahkemeleri nezdinde temsiliyetinin ve dosya takibinin sağlanması

 3. Sağlık kuruluşu-ilaç şirketi ve doktorların  idari kuruluşlar nezdinde temsiliyetinin ve dosya takibinin sağlanması

 4. TKHK  kapsamında kesilen idari para cezalarının iptal davaları

 5. Sağlık kuruluşu-ilaç şirketi ve doktorların  borç ve alacaklarının takibi

 

 

 

 

 

 1. Sağlık kuruluşu ve doktorların ayıplı hizmetinden doğan davaların takibi

 2. Mal practise (hekim hataları) sorumluluğundan doğan maddi ve manevi tazminat davalarının takibi

 3. Ayıplı-bozuk ilaçlardan doğan maddi ve manevi tazminat davalarının takibi

 4. Ayıplı alternatif tıp ürünlerinden doğan maddi ve manevi tazminat davalarının takibi

 5. Ayıplı tıp araç gereçlerinden doğan maddi ve manevi tazminat davalarının takibi

 6. Tıp ve ilaç sektöründe rekabet hukukuna aykırı eylemlerden doğan tazminat davaları

 7. Tıp ve ilaç sektöründe aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalardan doğan tazminat davaları

child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn

\n ?>