child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn

ticaret hukuku | t&p hukuk danışmanlık bürosu

hukuk danışmanlık bürosu
t&p hukuk danışmanlık bürosu | tüketici hukuku danışmanlığı

tokbaş & partners

ticaret hukuku

danışmanlık hizmetleri :

resmi vekillik hizmetleri :

Ticaret Hukuku, ticari işletme hukuku, kıymetli evrak hukuku ve ortaklıklar hukuku şeklinde üç başlık altında incelenen önemli bir hukuk dalıdır. Bütün bir ticari hayatı düzenleyen ve kontrol altında tutmaya çalışan bu hukuk dalı, sağlıklı bir ticaret için can damarı niteliğindedir.

 

tokbaş & partners, ticaret hukukuna olan hakimiyetiyle şirketlere ve tacirlere ticaret hukuku hizmeti verebilmektedir. Bu hizmetler danışmanlık hizmetleri ve resmi vekillik hizmetleri olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. tokbaş & partners’in bu alanda sunduğu hizmetleri şu şekilde detaylandırabiliriz:

 1. Acente sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

 2. Cari hesap ilişkilerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

 3. Distribütörlük sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

 4. Franchising sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

 5. Hissedarlık sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

 6. Hisse senetleri ve tahvil ile diğer sermaye piyasası hukuku işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

 7. Hukuki durum tespit raporlaması (Due Dilligence)

 8. İnşaat sözleşmelerin denetlenmesi, düzenlenmesi

 9. İrtibat bürolarının kurulması, denetlenmesi

 10. İşletme defteri ve diğer ticari defterlerin denetlenmesi

 11. Joint Ventures sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

 12. Know-how sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

 13. Leasing sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

 14. Lisans sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

 15. Mal-hizmet alım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

 16. Marka koruma

 17. Satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

 18. Sponsorluk sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

 19. Şirket Genel kurul toplantıları ve diğer hukuki zorunlulukların, defter ve kayıtlarının denetlenmesi, düzenlenmesi

 20. Şirket birleşmeleri ve devralmalarının denetlenmesi, düzenlenmesi

 21. Şirketin kambiyo senetlerinin düzenlenmesi

 22. Şirkete verilen kambiyo senetlerinin kontrol edilmesi ve denetlenmesi

 23. Ticari faturaların denetlenmesi

 24. Ticari sözleşmelerin düzenlenmesi ve denetlenmesi

 25. Ticari kredi sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

 26. Organize Sanayi ve serbest bölgelerde yatırımların hukuki danışmanlığı

 27. Yabancı şirketlerin Türkiye'deki yatırımlarının hukuki danışmanlığı

 28. Yerli şirketlerin yabancı ülkelerdeki yatırımlarının hukuki danışmanlığı

 29. Yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş sözleşmeleri ve kuruluş işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

 30. Yönetim (management) sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

 31. Sözlü ve yazılı hukuki görüş taleplerinin cevaplandırılması

 1. Haksız rekabet davaları
 2. İflas ve iflas erteleme davaları
 3. Marka-patent başvuru ve davaları
 4. Şirketlerin alacak davaları
 5. Ticaret unvanına tecavüzün önlenmesi davaları
 6. Tüketici hukukundan doğan davalar
 7. Vergi hukukundan doğan davalar

child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn