child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn

telekomünikasyon sektöründe tüketici hukuku | t&p hukuk danışmanlık

hukuk danışmanlık bürosu
t&p hukuk danışmanlık bürosu | tüketici hukuku danışmanlığı

tokbaş & partners

telekomünikasyon sektöründe tüketici hukuku

ŞİRKETLER için :

Şahıslar için :

Telekomünikasyon Sektörü, bankacılık sektörünün ardından en çok şikayet alan ikinci sektördür. Bu durum ise muhakkak yaygınlığından ve telekomünikasyon sektöründe tüketici işlemlerinin devamlılığından ve fazlalığından ileri gelmektedir. İletişim önemli bir tüketici hakkıdır. İletişim hizmetlerinin ayıplı sunulması karşısından tüketici bu durumu doğrudan kendieine hakaret ve özgürlüğüne müdahale olarak algılayacak ve diğer sektörlere nazaran telekomünikasyon sektöründe yaşanan tüketici tepkileri daha sert olacaktır. Bu sebeple, telekomünikasyon şirketlerinin hizmetlerini anlık olarak kontrol edebilmesi ve her yönüyle tüketici odaklı çalışabilmesi, tüketicinin de telekomünikasyon sektöründeki tüketici haklarını tam olarak bilmesi gerekmektedir.

 

tokbaş & partners, telekomünikasyon sektöründeki tüketici hukukuna olan hakimiyetiyle telekomünikasyon şirketlerine ve telekomünikasyon sektörü içerisinde bulunan şirket ve şahıslara tüketici hukuku hizmeti verebilmektedir. Bu hizmetler şirketler ve şahıslar için ayrı ayrı detaylandırılmıştır. Yine şirketler bakımından hizmetlerimiz kendi içerisinde “koruyucu/önleyici avukatlık, süreç danışmanlığı ve resmi vekillik” olarak ayrı ayrı sınıflandırılmıştır. tokbaş & partners’in bu alanda sunduğu hizmetleri şu şekilde detaylandırabiliriz:

 

Koruyucu/Önleyici Avukatlık Hizmetleri:

 

 1. Şirket yöneticileri ve ilgili personele “telekomünikasyon sektöründe tüketici hukuku ve uygulamaları” eğitimleri düzenlemek

 2. Şirketin şubeleri için tüketici hukuku eğitimi organizasyonu düzenlemek ve Türkiye çapında personel eğitimini sağlamak

 3. Tüketici Hukuku alanı içerisine giren telekomünikasyon sözleşmelerini mevzuata ve uygulamalara uygun şekilde düzenlemek

 4. Tüketici işlemlerinde kullanılan telekomünikasyon sektörü belgelerini mevzuata ve uygulamalara uygun şekilde düzenlemek

 5. Yeni telekominikasyon sektörü uygulamaları hakkında mütalaalar ve hukuki raporlar oluşturmak

 6. Ticari reklam ve ilanların yayınından önce tüketici ve reklam mevzuatı ile idari uygulamalara uygun şekilde hukuki kontrolünü sağlamak

 7. Ticari uygulamaların “haksız ticari uygulamalar” hükümleri kapsamında hukuki kontrolünü sağlamak

 8. Hukuki durum tespit raporlaması (Due Dilligence)

 9. Mevzuat taraması ile telekomünikasyon sektörüne ilişkin haftalık mevzuat raporu

 10. İdari ve düzenleyici kurul karar taraması, telekomünikasyon sektörüne ilişkin haftalık idari ve düzenleyici kurul kararları raporu

 

Süreç Danışmanlığı Hizmetleri:

 

 1. Telekomünikasyon sözleşmelerinin denetlenmesi ve sözleşme uyuşmazlıkları hakkında görüş bildirilmesi

 2. İnşaat sektörü uygulama ile diğer belgelerinin denetlenmesi ve bunlardan çıkan uyuşmazlıklar hakkında görüş bildirilmesi

 3. Ticari reklam ve ilanlar hakkında çıkan uyuşmazlıklar hakkında görüş bildirilmesi

 4. Tüketici hukuku mevzuatı hakkında karşılaşılan sorunların çözümü hakkında görüş bildirilmesi

 5. Sözlü ve yazılı hukuki görüş taleplerinin cevaplandırılması

 6. İlgili idari kuruluşlarla şirket arasında tüketici hukukundan kaynaklanan yorum farklılıklarının ve sorunların giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması ve görüş bildirilmesi

 7. Şirket ile tüketiciler arasında arabuluculuk-uzlaştırma hizmetlerinin sağlanması

 8. Tüketici şikayet hattının kurulması ve yönetilmesi

 9. Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetlerine yazılacak cevap (savunma) dilekçelerinin farklı sorun ve ihtimallere göre şablonlarının hazırlanması

 10. Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetlerine yazılan dilekçeler hakkında kontrol ve uygunluk denetimi

 11. İdari kuruluşlara tüketici hukuku ile ilgili yazılacak dilekçe ve sunulacak belgelerin kontrol ve uygunluk denetimi

 12. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettiş denetimi sürecinin yönetimi

 

 

 

Resmi Vekillik Hizmetleri:

 

 1. Şirketin Tüketici Hakem Heyetleri nezdinde temsiliyetinin ve dosya takibinin sağlanması

 2. Şirketin Tüketici Mahkemeleri nezdinde temsiliyetinin ve dosya takibinin sağlanması

 3. Şirketin idari kuruluşlar nezdinde temsiliyetinin ve dosya takibinin sağlanması

 4. TKHK  kapsamında kesilen idari para cezalarının iptal davaları

 5. Şirket borç ve alacaklarının takibi

 

 

 

 

 

 1. Telekomünikasyon abonelik sözleşmelerinden doğan davaların takibi

 2. Ayıplı telekomünikasyon hizmetinden doğan maddi ve manevi tazminat davaları

 3. Telekomünikasyon sektöründe rekabet hukukuna aykırı eylemlerden doğan tazminat davaları

 4. Telekomünikasyon sektöründe aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalardan doğan tazminat davaları

child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn

\n ?>