child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn

tazminat hukuku | t&p hukuk danışmanlık bürosu

hukuk danışmanlık bürosu
t&p hukuk danışmanlık bürosu | tüketici hukuku danışmanlığı

tokbaş & partners

tazminat hukuku

Tazminat Hukuku, genellikle haksız fiil hukukundan doğan, kısmen de sözleşme hukukundan doğan bütün tazminat taleplerini içerisine alan ve hak arama hürriyetinin hukuktaki karşılığı olan önemli bir hukuk dalıdır. 

 

tokbaş & partners, tazminat hukukuna olan hakimiyetiyle şirketlere ve şahıslara tazminat hukuku hizmeti verebilmektedir. Bu hizmetler danışmanlık hizmetleri ve resmi vekillik hizmetleri olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. tokbaş & partners’in bu alanda sunduğu hizmetleri şu şekilde detaylandırabiliriz:

danışmanlık hizmetleri :

resmi vekillik hizmetleri :

 

 1. Tazminat doğacağı düşünülen olayların incelenerek sözlü veya yazılı olarak hukuki görüş bildirilmesi

 1. Aile hukukundan doğan tazminat ve nafaka davaları
 2. Aldatıcı reklamlar sebebiyle tazminat davaları
 3. Çevre hukukundan doğacak tazminat davaları
 4. Haksız fiile dayanan tazminat davaları
 5. Haksız rekabetten doğan tazminat davaları
 6. Hava taşıma sözleşmelerinden doğan tazminat davaları
 7. İdari işlemlerden doğan (tam yargı) tazminat davaları
 8. İş kazasından doğan tazminat davaları
 9. İş sözleşmelerinden doğan tazminat davaları
 10. Kişilik haklarına saldırıdan doğan tazminat davaları
 11. Maden işletmeleri sebebiyle tazminat davaları
 12. Mal practise (hekim hatasından doğan) tazminat davaları
 13. Marka hakkına tecavüzden doğan tazminat davaları
 14. Mülkiyet hakkına tecavüzden doğan tazminat davaları
 15. Patent hakkına tecavüzden doğan tazminat davaları
 16. Rekabete aykırılıktan doğan tazminat davaları
 17. Sigorta hukukundan doğan tazminat davaları
 18. Sözleşmeye aykırılıktan doğan tazminat davaları
 19. Trafik kazalarından doğan tazminat davaları
 20. Yükün hasarı, ziyaı ve kaybının tespiti davaları ve bunlardan doğan tazminat davaları

child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn