child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn

sözleşmeler hukuku | t&p hukuk danışmanlık bürosu

hukuk danışmanlık bürosu
t&p hukuk danışmanlık bürosu | tüketici hukuku danışmanlığı

tokbaş & partners

sözleşmeler hukuku

Sözleşmeler Hukuku, hemen bütün özel hukuk dallarının içerisinde bulunan sözleşmelere genel bir bakışla yaklaşıp, sorumluluklar, cezai şartlar, süreler, haklar gibi konuları teknik incelemeye tabi tutan ve dolayısıyla sözleşme kurma teknikleri ile sözleşme yorumlama metodlarını araştıran temel bir hukuk dalıdır. Sözleşmelerin ihtilaf çıktıktan sonra tartışmaya açılması yeterli olmayıp, sözleşme kurma aşamasında bütün ihtimallerin tartışılarak oluşturulması gerekir. Bunun için her türlü sözleşme muhakkak bir avukat eli kurulmalıdır.

 

tokbaş & partners, sözleşmeler hukukuna olan hakimiyetiyle şirketlere ve şahıslara sözleşmeler hukuku hizmeti verebilmektedir. Bu hizmetler danışmanlık hizmetleri ve resmi vekillik hizmetleri olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. tokbaş & partners’in bu alanda sunduğu hizmetleri şu şekilde detaylandırabiliriz:

danışmanlık hizmetleri :

resmi vekillik hizmetleri :

tokbaş & partners, aşağıdaki sözleşme tiplerinin hazırlanması, denetlenmesi ve yorumlanması aşamalarında danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

 

 1. Abonelik sözleşmeleri
 2. Acente sözleşmeleri
 3. Alacağın temliki – borcun nakli sözleşmeleri
 4. Alım - satım sözleşmeleri
 5. Alt yapı kiralama sözleşmeleri
 6. Ara bağlantı sözleşmeleri
 7. Ariyet sözleşmeleri
 8. Bağışlama sözleşmeleri
 9. Basın iş sözleşmeleri
 10. Cari hesap sözleşmeleri
 11. Çarter, kırkambar sözleşmeleri
 12. Danışmanlık sözleşmeleri
 13. Deniz ticaret sözleşmeleri
 14. Devre tatil sözleşmeleri
 15. Dikey sözleşmeler
 16. Distribütörlük sözleşmeleri
 17. Dizi yapım ve lisans sözleşmeleri
 18. Edisyon sözleşmeleri
 19. Eser sözleşmeleri
 20. Film yapım ve dağıtım sözleşmeleri
 21. Franchising sözleşmeleri
 22. Garanti sözleşmeleri
 23. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri
 24. Gizlilik sözleşmeleri
 25. Görev sözleşmeleri
 26. Hissedarlık sözleşmeleri
 27. Hizmet sözleşmeleri
 28. İbra sözleşmeleri
 29. İlaç dağıtım distribütörlük sözleşmeleri
 30. İlaç geliştirme sözleşmeleri
 31. İlaç üretim sözleşmeleri
 32. İmtiyaz sözleşmeleri
 33. İnşaat sözleşmeleri
 34. İpotek sözleşmeleri
 35. İşe giriş sözleşmeleri
 36. Joint ventures sözleşmeleri
 37. Kapıdan satış sözleşmeleri
 38. Kefalet sözleşmeleri
 39. Kira sözleşmeleri
 40. Know-how sözleşmeleri
 41. Komisyon sözleşmeleri
 42. Konsinye satış sözleşmeleri
 43. Konut finansmanı sözleşmeleri
 44. Kredi sözleşmeleri
 45. Leasing sözleşmeleri
 46. Lisans sözleşmeleri
 47. Mesafeli satış sözleşmeleri
 48. Miras taksim sözleşmeleri
 49. Müşavirlik sözleşmeleri
 50. Navlun sözleşmeleri
 51. Offset sözleşmeleri
 52. Ortaklık sözleşmeleri
 53. Oyuncu sözleşmeleri
 54. Ödünç sözleşmeleri
 55. Ölünceye kadar bakma sözleşmeleri
 56. Paket tur sözleşmeleri
 57. Reklam sözleşmeleri
 58. Roaming sözleşmeleri
 59. Rödovans sözleşmeleri
 60. Sigorta sözleşmeleri
 61. Sondaj, üretim ve rehabilitasyon sözleşmeleri, 
 62. Sorumluluk sözleşmeleri
 63. Sponsorluk sözleşmeleri
 64. Sporcu sözleşmeleri
 65. Şirket kuruluş sözleşmeleri
 66. Tahkim sözleşmeleri
 67. Tahkim sözleşmeleri
 68. Taksitli satış sözleşmeleri
 69. Taşıma sözleşmeleri
 70. Tedarik sözleşmeleri
 71. Telif hakkı sözleşmeleri
 72. Tellallık sözleşmeleri
 73. Trampa sözleşmeleri
 74. Uydu yayın lisansı sözleşmeleri
 75. Üretim paylaşım sözleşmeleri
 76. Vasiyetname
 77. Vedia sözleşmeleri
 78. Vekalet sözleşmeleri
 79. Vekalet sözleşmeleri
 80. Vergi dağıtım sözleşmeleri
 81. Yapım sözleşmeleri
 82. Yayın sözleşmeleri
 83. Yetki sözleşemeleri
 84. Yönetim (management) sözleşmeleri

 

tokbaş & partners, yukarıdaki sözleşme tiplerinden doğan ihtilafların giderilmesi için aşağıdaki resmi vekillik hizmetlerini sunmaktadır.

 

 1. Sözleşmeye aykırılıktan doğan davaların takibi
 2. Sözleşmenin farklı yorumunun giderilmesinden doğan tespit davalarının takibi
 3. Sözleşmenin taraflarının biraraya getirilerek uzlaştırılması

child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn