child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn

otomotiv sektöründe tüketici hukuku | t&p hukuk danışmanlık bürosu

hukuk danışmanlık bürosu
t&p hukuk danışmanlık bürosu | tüketici hukuku danışmanlığı

tokbaş & partners

otomotiv sektöründe tüketici hukuku

ŞİRKETLER için :

Şahıslar için :

Otomotiv Sektörü, inşaat sektöründen sonra en büyük maliyetli ikinci sıradaki tüketici işlemlerinin olduğu sektördür. Özellikle, sıfır alınan araçlarda daha sonradan farkedilen boya farklılıkları, kullanılan malzemelerin arızalı olması, güvenlik donanımlarının yeterli sonucu vermemesi, teknik servis sorunları, tamir edilemeyen parçalar vs. gibi sebeplerle sıklıkla dava açılan sektörlerden bir tanesidir. Ortalama her tüketicinin bir otomobili olduğu düşünülürse, Türkiye'de 80 milyon tüketicisinin olduğu nadir sektörlerden bir tanesidir. Haliyle yaşanan sorunlar ve ihtilafların sayısı da azımsanmayacak kadar çok olmaktadır. Bu sebeple, hem şirrketlerin hem tüketicilerin tüketici hukukunun her detayına vakıf olmaları gerekmektedir; aksi takdirde sonuçlarının büyük zararlara yol açacağı kesindir.

 

tokbaş & partners, otomotiv sektöründeki tüketici hukukuna olan hakimiyetiyle otomotiv üreticileri ve ithalatçı şirketlerine, otomotiv yedek parça sanayi şirketlerine, teknik servislere ve otomotiv sektörü içerisinde bulunan şirket ve şahıslara tüketici hukuku hizmeti verebilmektedir. Bu hizmetler şirketler ve şahıslar için ayrı ayrı detaylandırılmıştır. Yine şirketler bakımından hizmetlerimiz kendi içerisinde “koruyucu/önleyici avukatlık, süreç danışmanlığı ve resmi vekillik” olarak ayrı ayrı sınıflandırılmıştır. tokbaş & partners’in bu alanda sunduğu hizmetleri şu şekilde detaylandırabiliriz:

 

Koruyucu/Önleyici Avukatlık Hizmetleri:

 

 1. Şirket yöneticileri ve ilgili personele “otomotiv sektöründe tüketici hukuku ve uygulamaları” eğitimleri düzenlemek

 2. Şirketin şubeleri için tüketici hukuku eğitimi organizasyonu düzenlemek ve Türkiye çapında personel eğitimini sağlamak

 3. Tüketici Hukuku alanı içerisine giren otomotiv  sözleşmelerini mevzuata ve uygulamalara uygun şekilde düzenlemek

 4. Tüketici işlemlerinde kullanılan otomotiv sektörü belgelerini mevzuata ve uygulamalara uygun şekilde düzenlemek

 5. Yeni otomotiv  sektörü uygulamaları hakkında mütalaalar ve hukuki raporlar oluşturmak

 6. Ticari reklam ve ilanların yayınından önce tüketici ve reklam mevzuatı ile idari uygulamalara uygun şekilde hukuki kontrolünü sağlamak

 7. Ticari uygulamaların “haksız ticari uygulamalar” hükümleri kapsamında hukuki kontrolünü sağlamak

 8. Hukuki durum tespit raporlaması (Due Dilligence)

 9. Mevzuat taraması ile otomotiv sektörüne ilişkin haftalık mevzuat raporu

 10. İdari ve düzenleyici kurul karar taraması, otomotiv sektörüne ilişkin haftalık idari ve düzenleyici kurul kararları raporu

 

Süreç Danışmanlığı Hizmetleri:

 

 1. Otomotiv sözleşmelerinin denetlenmesi ve sözleşme uyuşmazlıkları hakkında görüş bildirilmesi

 2. Otomotiv sektörü uygulama ile diğer belgelerinin denetlenmesi ve bunlardan çıkan uyuşmazlıklar hakkında görüş bildirilmesi

 3. Ticari reklam ve ilanlar hakkında çıkan uyuşmazlıklar hakkında görüş bildirilmesi

 4. Tüketici hukuku mevzuatı hakkında karşılaşılan sorunların çözümü hakkında görüş bildirilmesi

 5. Sözlü ve yazılı hukuki görüş taleplerinin cevaplandırılması

 6. İlgili idari kuruluşlarla şirket arasında tüketici hukukundan kaynaklanan yorum farklılıklarının ve sorunların giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması ve görüş bildirilmesi

 7. Şirket ile tüketiciler arasında arabuluculuk-uzlaştırma hizmetlerinin sağlanması

 8. Tüketici şikayet hattının kurulması ve yönetilmesi

 9. Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetlerine yazılacak cevap (savunma) dilekçelerinin farklı sorun ve ihtimallere göre şablonlarının hazırlanması

 10. Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetlerine yazılan dilekçeler hakkında kontrol ve uygunluk denetimi

 11. İdari kuruluşlara tüketici hukuku ile ilgili yazılacak dilekçe ve sunulacak belgelerin kontrol ve uygunluk denetimi

 12. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettiş denetimi sürecinin yönetimi

 

 

 

Resmi Vekillik Hizmetleri:

 

 1. Şirketin Tüketici Hakem Heyetleri nezdinde temsiliyetinin ve dosya takibinin sağlanması

 2. Şirketin Tüketici Mahkemeleri nezdinde temsiliyetinin ve dosya takibinin sağlanması

 3. Şirketin idari kuruluşlar nezdinde temsiliyetinin ve dosya takibinin sağlanması

 4. TKHK  kapsamında kesilen idari para cezalarının iptal davaları

 5. Şirket borç ve alacaklarının takibi

 

 

 

 

 

 1. Ayıplı otomobillerden doğan davaların takibi

 2. Ayıplı otomotbilin sebep olduğu zararlardan doğan maddi ve manevi tazminat davaların takibi

 3. Teknik serviste yaşanan sorunlardan doğan davaların takibi

 4. Otomobilin geç teslim edilmesinden doğan davalarının takibi

 5. İkinci el otomobil sorunlarından doğan davalarının takibi

 6. Otomobil alım-satımından doğan alacak davalarının takibi

 7. Rehin tesisinden doğan davaların takibi

 8. Otomotiv sektöründe rekabet hukukuna aykırı eylemlerden doğan tazminat davaları

 9. Otomotiv sektöründe aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalardan doğan tazminat davaları

child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn

\n ?>