child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn

Kentsel Dönüşüm Hukuku - 5

hukuk danışmanlık bürosu
t&p hukuk danışmanlık bürosu | tüketici hukuku danışmanlığı

tokbaş & partners

kentsel dönüşüm hukuku - 5 (cumhuriyet devrine geçiş)

Bir önceki yazımızda riskli yapı tespiti kararına karşı mücadele etmiştik. Peki diyelim ki bu mücadeleyi kaybettik yahut yürütmenin durdurulması kararı alamadığımız için dava devam ederken riskli yapı tespiti kararı kesinleşti. Ya sonrası…

Hemen ifade edelim efendim. Şöyle ki,

Yıkım Kararı:

Öncelikle belirtmek gerekir ki riskli yapı tespitinin kesinleşmesi (bir önceki yazıda anlatılan mücadelenin sonuç vermemesi yahut idari dava devam ederken yürütmenin durdurulması kararı alınamaması) üzerine kat maliklerine yıkım için 60 günden az olmamak üzere süre verilecektir. Elbette İdarenin bu yıkım kararına karşı da, aynen bir önceki riskli yapı tespiti kararında olduğu gibi 30 gün içerisinde iptal davası açılabilir. Diyelim ki yıkım kararı hakkında da verilen 60 günlük süre dolmadan yürütmeyi durdurma kararı alamadık yahut davamız reddedildi. Eyvah ki ne eyvah o halde. O sağlamlığını iddia ettiğimiz bina, biz sağlamlığını ispatlayamadan gitti demektir. Yani, bina yıkılacak, önceki kat malikleri artık boş bir arsaya toprak hisseleri nispetinde ortak olacaklar demektir.

Brutus yapacağını yaptı. Bundan sonraki aşamalarda Brutus’un hançeri mukavvadan. Tek başına hiçbir şey yapamaz artık. Nitelikli çoğunlukla hareket eden niteliksiz bir fert o şimdi. Bundan sonrası Cumhuriyet Devri…

Arsa Ortaklığı Halinde Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Arsa ortaklığı halinize elinizdeki tapuda yer alan hisse oranınız karar verecek. Onun için,  bu hale geçiş yapmadan evvel tapunuzu incelemenizde fayda var. Çünkü binanın yıkılması ile birlikte ortada kat mülkiyeti kalmayacak ve binanın bulunduğu arsa tapuda kat malikleri adına payları oranında tescil edilecektir. Bunun önemi ise yıkılan binanın bulunduğu arsa üzerinde yeniden bina yapılacaksa kat maliklerinin yeni bina üzerindeki haklarının bu paylar üzerinden belirlenecek olmasındadır. Bu sebeple kendi arsa payı tapuda gerçekte olduğundan az gözüken kat maliki henüz bina yıkılmadan Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan doğan arsa paylarının düzeltilmesi davasını açmalıdır. Bundan başka, kat maliklerinin bina yıkılmadan önce kendi bağımsız bölümünün (dairesinin) durumunu mahkeme veya noter aracılığı ile tespit ettirmesine büyük fayda olacaktır. Çünkü yıkımdan sonra yeni yapılacak bina yüksek ihtimalle eskisine uygun olmayacaktır. 

child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn

\n ?>