child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn

Kentsel Dönüşüm Hukuku - 1

hukuk danışmanlık bürosu
t&p hukuk danışmanlık bürosu | tüketici hukuku danışmanlığı

tokbaş & partners

kentsel dönüşüm hukuku - 1

Tüketici Hukuku Enstitüsü Kentsel Dönüşüm ile ilgili bir seri rapor kaleme almağa başladı. Bu rapordan bazı kesitler sunarak naçizane bendeniz de bir seri halde, fazla yormadan size meselenin özünü aktarmağa çalışayım.

Enstitü’ye göre;

Halk arasında kentsel dönüşüm kanunu olarak bilinen “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” uygulamada kat malikleri bakımından pek çok sorunu beraberinde getirmiştir. Kanun’un ve Kanun’a dayanılarak çıkarılan uygulama yönetmeliğinin amacına aykırı uygulamalar gözlemlenmiştir. Kat maliklerinin mağduriyetlerine yol açan bu olumsuz durumlar kentsel dönüşüm bölgelerinde halen devam etmektedir.

Peki Kentsel Dönüşüm Ne Demektir?

Kentsel dönüşüm, afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemeler yapılmasıdır. Bu tanım kentsel dönüşüm mevzuatında amaç olarak addedilmektedir. Bu amaç kentsel dönüşümün varlık nedeni olup hukuka aykırı uygulamalarının önünde durabilecek ilk engeldir.

Riskli Alan- Riskli Yapı Kavramları:

Riskli alan, zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan alanlardır. Riskli yapı ise riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıdır. Kentsel dönüşümün bütün uygulamalarının hareket noktası bu iki kavramdır. Kentsel dönüşüm riskli alan ve/veya riskli yapının tespiti ile başlar. 

child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn

\n ?>