child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn

gayrimenkul hukuku | t&p hukuk danışmanlık bürosu

hukuk danışmanlık bürosu
t&p hukuk danışmanlık bürosu | tüketici hukuku danışmanlığı

tokbaş & partners

danışmanlık hizmetleri :

resmi vekillik hizmetleri :

Gayrimenkul Hukuku, eşya hukukunun önemli bir parçası olup, Türkiye'de eşya hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadır. Gayrimenkul hukuku, içerisinde bir çok detayları ve istisnaları ile birlikte oldukça geniş ve zor bir hukuk dalıdır. Bu alanda, hukuki danışmanlık almadan hareket edenler, birçok zorluklarla karşılaştıkları gibi, ileride meydana gelecek ciddi sıkıntılara da sebep olabilmektedirler. Ayrıca, yabancıların gayrimenkul edinme hakkı, Türkiye mevzuatında girift bir hal almaktadır.

 

tokbaş & partners, gayrimenkul hukukuna olan hakimiyetiyle gayrimenkul aracı şirketlerine, inşaat şirketlerine ve şahıslara gayrimenkul hukuku hizmeti verebilmektedir. Bu hizmetler danışmanlık hizmetleri ve resmi vekillik hizmetleri olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. tokbaş & partners’in bu alanda sunduğu hizmetleri şu şekilde detaylandırabiliriz:

gayrimenkul ve kentsel dönüşüm hukuku

 1. Alım - satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

 2. Ekonomik durumunuza ve isteğinize uygun gayrimenkullerin tespiti

 3. Gayrimenkul finansmanı danışmanlığı

 4. Gayrimenkul değerleme (ekspertiz) hizmeti

 5. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin denetlenmesi, düzenlenmesi

 6. Gayrimenkul alım satım işlemleri, kiralanması, yabancıların gayrimenkul edinmeleri işlemleri için hukuki danışmanlık

 7. Gayrimenkullerin hukuki ve maddi durumu için araştırma  ve değerlendirme

 8. Gayrimenkulün kira ödemelerinin aylık takibi, emlak ve kira geliri  bakımından yıllık takipleri

 9. Hukuki durum tespit raporlaması (Due Dilligence )

 10. İpotek sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

 11. İpotek ve rehin tesisi işlemleri

 12. İnşaat sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

 13. İlgili kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılması

 14. Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

 15. Kiralama Sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

 16. Kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar için danışmanlık

 17. Mevzuatın yakından takibi ve müvekkilin konu hakkında bilgilendirilmesi

 18. Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi

 19. Satın almak veya satmak istediğiniz gayrimenkulleriniz için avukatlarımızın aracılık ve vekil hizmetler

 20. Tapu işlemleri

 21. Türkiye'deki gayrimenkullerinizin hukukçularımız vasıtasıyla hukuki güvenliğinin sağlanması için kira sözleşmelerinin hazırlanması ve kiralamada aracılık hizmetleri

 22. Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere Gayrimenkul alım-satım öncesi risklerin analizi ile en aza indirilmesi için hukuki danışmanlık hizmeti

 23. Yönetim planı hazırlanması

 24. Sözlü ve yazılı hukuki görüş taleplerinin cevaplandırılması

 1. Ecrimisil davaları

 2. Elatmanın önlenmesi (müdahalenin men-i)  davaları

 3. Her türlü irtifak hakkının kurulmasına ilişkin davalar

 4. İpotek ihtilaflarından doğan davalar

 5. İstihkak davaları

 6. İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) davaları

 7. Kamulaştırma davaları

 8. Kat mülkiyeti yasasından kaynaklanan uyuşmazlıklar

 9. Kira bedelinin tespiti davaları

 10. Önalım (şüfa) davaları

 11. Tapu iptal ve tescil davaları

 12. Tapu Müdürlüğü ile kişiler arasındaki dava ve ihtilafların takibi

 13. Tapu kayıtlarında mevcut hataların düzeltilmesine yönelik davalar

 14. Tahliye davaları

child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn