child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn

gıda sektöründe tüketici hukuku | t&p hukuk danışmanlık bürosu

hukuk danışmanlık bürosu
t&p hukuk danışmanlık bürosu | tüketici hukuku danışmanlığı

tokbaş & partners

gıda sektöründe tüketici hukuku

ŞİRKETLER için :

Şahıslar için :

Gıda Sektörü, senelerdir denetimin yeterince yapılamadığı ve fakat son yıllarda bakanlığın bazı çıkışlar yapabildiği, hala sektöre güvenin tam oturamadığı ve sık sık gıda güvenliği ve hijyeni tartışmalarına şahit olduğumuz, doğrudan insan sağlığı ve hayatına etki eden önemli bir sektördür. Merdiven altı üreticilerin ve hijyen kurallarına uymayan gıda işletmelerinin faaliyetlerin daha sıkı denetim ve kurallarla engellenmesi gerektiği aşikarrdır. Bunun yanında gıda sektörü üzerindeki spekülasyonların da tüketicilerin yaşadığı zihin karmaşasında büyük payı mevcuttur. Gıda sektörü, pek farkında olmasa da "tüketicinin bilgilendirilmesi" ilkesi bakımından pek çok açıklarının bulunduğunu, bu güne kendilerine dava açılmamış olmasının hiç kimsenin bundan sonra da dava açmayacağı şekilde anlaşılmaması gerektiğini belirtmeliyiz. O sebeple, gıda sektörü şirketlerinin gıdaların üzerinde yer alan ibareler bakımından sadece gıda mevzuatı değil tüketici mevzuatını da dikkate almaları elzemdir.

 

tokbaş & partners, gıda sektöründeki tüketici hukukuna olan hakimiyetiyle gıda üreticileri ile işletmecileri ve gıda sektörü içerisinde bulunan şirket ve şahıslara tüketici hukuku hizmeti verebilmektedir. Bu hizmetler şirketler ve şahıslar için ayrı ayrı detaylandırılmıştır. Yine şirketler bakımından hizmetlerimiz kendi içerisinde “koruyucu/önleyici avukatlık, süreç danışmanlığı ve resmi vekillik” olarak ayrı ayrı sınıflandırılmıştır. tokbaş & partners’in bu alanda sunduğu hizmetleri şu şekilde detaylandırabiliriz:

 

Koruyucu/Önleyici Avukatlık Hizmetleri:

 

 1. Şirket yöneticileri ve ilgili personele “gıda sektöründe tüketici hukuku ve uygulamaları” eğitimleri düzenlemek
 2. Şirketin şubeleri için tüketici hukuku eğitimi organizasyonu düzenlemek ve Türkiye çapında personel eğitimini sağlamak
 3. Tüketici Hukuku alanı içerisine giren gıda sözleşmelerini mevzuata ve uygulamalara uygun şekilde düzenlemek
 4. Tüketici işlemlerinde kullanılan gıda belgelerini mevzuata ve uygulamalara uygun şekilde düzenlemek
 5. Yeni gıda sektörü uygulamaları hakkında mütalaalar ve hukuki raporlar oluşturmak
 6. Ticari reklam ve ilanların yayınından önce tüketici ve reklam mevzuatı ile idari uygulamalara uygun şekilde hukuki kontrolünü sağlamak
 7. Ticari uygulamaların “haksız ticari uygulamalar” hükümleri kapsamında hukuki kontrolünü sağlamak
 8. Hukuki durum tespit raporlaması (Due Dilligence)
 9. Mevzuat taraması ile gıda sektörüne ilişkin haftalık mevzuat raporu
 10. İdari ve düzenleyici kurul karar taraması, gıda sektörüne ilişkin haftalık idari ve düzenleyici kurul kararları raporu

 

Süreç Danışmanlığı Hizmetleri:

 

 1. Gıda sektörü uygulama ile diğer belgelerinin denetlenmesi ve bunlardan çıkan uyuşmazlıklar hakkında görüş bildirilmesi
 2. Ticari reklam ve ilanlar hakkında çıkan uyuşmazlıklar hakkında görüş bildirilmesi
 3. Tüketici hukuku mevzuatı hakkında karşılaşılan sorunların çözümü hakkında görüş bildirilmesi
 4. Sözlü ve yazılı hukuki görüş taleplerinin cevaplandırılması
 5. İlgili idari kuruluşlarla şirket arasında tüketici hukukundan kaynaklanan yorum farklılıklarının ve sorunların giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması ve görüş bildirilmesi
 6. Şirket ile tüketiciler arasında arabuluculuk-uzlaştırma hizmetlerinin sağlanması
 7. Tüketici şikayet hattının kurulması ve yönetilmesi
 8. Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetlerine yazılacak cevap (savunma) dilekçelerinin farklı sorun ve ihtimallere göre şablonlarının hazırlanması
 9. Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetlerine yazılan dilekçeler hakkında kontrol ve uygunluk denetimi
 10. İdari kuruluşlara tüketici hukuku ile ilgili yazılacak dilekçe ve sunulacak belgelerin kontrol ve uygunluk denetimi
 11. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettiş denetimi sürecinin yönetimi

 

 

 

Resmi Vekillik Hizmetleri:

 

 1. Şirketin Tüketici Hakem Heyetleri nezdinde temsiliyetinin ve dosya takibinin sağlanması
 2. Şirketin Tüketici Mahkemeleri nezdinde temsiliyetinin ve dosya takibinin sağlanması
 3. Şirketin idari kuruluşlar nezdinde temsiliyetinin ve dosya takibinin sağlanması
 4. TKHK ve Gıda Mevzuatı kapsamında kesilen idari para cezalarının iptal davaları
 5. Şirket borç ve alacaklarının takibi

 

 

 

 

 

 1. Gıda zehirlenmelerinden doğan davaların takibi
 2. Ayıplı veya tehlikeli gıda ürününden doğan maddi ve manevi tazminat davaları
 3. Ayıplı mal sayılabilecek seri halde üretilmiş gıdaların piyasadan toplatılması talepli davaların takibi
 4. Gıda sektöründe rekabet hukukuna aykırı eylemlerden doğan tazminat davaları
 5. Gıda sektöründe aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalardan doğan tazminat davaları

child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn

\n ?>