child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn

enerji sektöründe tüketici hukuku | t&p hukuk danışmanlık bürosu

hukuk danışmanlık bürosu
t&p hukuk danışmanlık bürosu | tüketici hukuku danışmanlığı

tokbaş & partners

enerji sektöründe tüketici hukuku

ŞİRKETLER için :

Şahıslar için :

Enerji Sektörü, özellikle enerji sektörü kuruluşlarının özelleştirilmesi ile tartışılmaya başlanmış ve son dönemde oldukça kendisinden bahsettiren ve bir çok tüketici hukuku sorununa gebe olduğu farkedilen bir sektördür. Özellikle enerji şirketlerinin faturalarındaki dikkat çeken kalemler, mesela elektrik faturalarındaki kayıp-kaçak ücretleri gibi kalemler, kamuoyunda ve basında manşetlerden tartışılan konular haline gelmiştir. Fatura kalemleri haricinde muhakkak, enerjinin devamlılığı ve kalitesi de önemli hususlardır. Habersiz bir şekilde kesilen ve kalitesiz bir şekilde gelen enerjiden doğan sorunların çözümü tüketici hukuku içerisindedir. Mesela habersiz bir şekilde kesilen elektrik enerjisinin sebep olacağı elektronik eşyalardaki hasarın tazmini veya kalitesiz akaryakıtın sebep olacağı otomobillerdeki hasarların tazmini tüketici hukuku ilkeleri doğrultusunda talep edilebilecektir.

 

tokbaş & partners, enerji sektöründeki tüketici hukukuna olan hakimiyetiyle enerji şirketlerine ve enerji sektörü içerisinde bulunan şirket ve şahıslara tüketici hukuku hizmeti verebilmektedir. Bu hizmetler şirketler ve şahıslar için ayrı ayrı detaylandırılmıştır. Yine şirketler bakımından hizmetlerimiz kendi içerisinde “koruyucu/önleyici avukatlık, süreç danışmanlığı ve resmi vekillik” olarak ayrı ayrı sınıflandırılmıştır. tokbaş & partners’in bu alanda sunduğu hizmetleri şu şekilde detaylandırabiliriz:

 

 

 

Koruyucu/Önleyici Avukatlık Hizmetleri:

 

 1. Şirket yöneticileri ve ilgili personele “enerji sektöründe tüketici hukuku ve uygulamaları” eğitimleri düzenlemek
 2. Şirketin şubeleri için tüketici hukuku eğitimi organizasyonu düzenlemek ve Türkiye çapında personel eğitimini sağlamak
 3. Tüketici Hukuku alanı içerisine giren enerji  sözleşmelerini mevzuata ve uygulamalara uygun şekilde düzenlemek
 4. Tüketici işlemlerinde kullanılan enerji sektörü belgelerini mevzuata ve uygulamalara uygun şekilde düzenlemek
 5. Yeni enerji sektörü uygulamaları hakkında mütalaalar ve hukuki raporlar oluşturmak
 6. Ticari reklam ve ilanların yayınından önce tüketici ve reklam mevzuatı ile idari uygulamalara uygun şekilde hukuki kontrolünü sağlamak
 7. Ticari uygulamaların “haksız ticari uygulamalar” hükümleri kapsamında hukuki kontrolünü sağlamak
 8. Hukuki durum tespit raporlaması (Due Dilligence)
 9. Mevzuat taraması ile enerji sektörüne ilişkin haftalık mevzuat raporu
 10. İdari ve düzenleyici kurul karar taraması, enerji  sektörüne ilişkin haftalık idari ve düzenleyici kurul kararları raporu

 

Süreç Danışmanlığı Hizmetleri:

 

 1. Enerji  sözleşmelerinin denetlenmesi ve sözleşme uyuşmazlıkları hakkında görüş bildirilmesi
 2. Enerji sektörü uygulama ile diğer belgelerinin denetlenmesi ve bunlardan çıkan uyuşmazlıklar hakkında görüş bildirilmesi
 3. Ticari reklam ve ilanlar hakkında çıkan uyuşmazlıklar hakkında görüş bildirilmesi
 4. Tüketici hukuku mevzuatı hakkında karşılaşılan sorunların çözümü hakkında görüş bildirilmesi
 5. Sözlü ve yazılı hukuki görüş taleplerinin cevaplandırılması
 6. İlgili idari kuruluşlarla şirket arasında tüketici hukukundan kaynaklanan yorum farklılıklarının ve sorunların giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması ve görüş bildirilmesi
 7. Şirket ile tüketiciler arasında arabuluculuk-uzlaştırma hizmetlerinin sağlanması
 8. Tüketici şikayet hattının kurulması ve yönetilmesi
 9. Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetlerine yazılacak cevap (savunma) dilekçelerinin farklı sorun ve ihtimallere göre şablonlarının hazırlanması
 10. Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetlerine yazılan dilekçeler hakkında kontrol ve uygunluk denetimi
 11. İdari kuruluşlara tüketici hukuku ile ilgili yazılacak dilekçe ve sunulacak belgelerin kontrol ve uygunluk denetimi
 12. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettiş denetimi sürecinin yönetimi

 

Resmi Vekillik Hizmetleri:

 

 1. Şirketin Tüketici Hakem Heyetleri nezdinde temsiliyetinin ve dosya takibinin sağlanması
 2. Şirketin Tüketici Mahkemeleri nezdinde temsiliyetinin ve dosya takibinin sağlanması
 3. Şirketin idari kuruluşlar nezdinde temsiliyetinin ve dosya takibinin sağlanması
 4. TKHK kapsamında kesilen idari para cezalarının iptal davaları
 5. Şirket borç ve alacaklarının takibi

 

 

 

 

 

 1. Kalitesiz akaryakıttan doğan davaların takibi
 2. Kalitesiz veya kesintili elektrik enerjisinden doğan davaların takibi
 3. Kalitesiz lpgden doğan davaların takibi
 4. Doğalgaz ihtilaflarından doğan davaların takibi
 5. Enerji faturaları ve sözleşmelerinden doğan davaların takibi
 6. Ayıplı hizmetten doğan maddi ve manevi tazminat davaları
 7. Enerji şirketlerine karşı olan borç ve alacakların takibi
 8. Enerji sektöründe rekabet hukukuna aykırı eylemlerden doğan tazminat davaları
 9. Enerji sektöründe aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalardan doğan tazminat davaları

child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn

\n ?>