child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn

elektronik mallar sektöründe tüketici hukuku | t&p hukuk danışmanlık

hukuk danışmanlık bürosu
t&p hukuk danışmanlık bürosu | tüketici hukuku danışmanlığı

tokbaş & partners

elektronik mallar sektöründe tüketici hukuku

ŞİRKETLER için :

Şahıslar için :

Elektronik Mallar Sektörü, günümüz bilgi ve teknoloji çağında son hızla gelişmekte ve yenilenmekte olan bir sektör olarak, çok yayıgın bir şekilde birebir tüketici ile temas kurulan ve haliyle neredeyse tamamen tüketici hukukundan beslenen bir sektördür. Ayrıca doğası gereği tüketici sorunlarının ve şikayetlerinin bir hayli fazla olduğu sektörlerden birisidir. Günümüz ortalama tüketicisi, en az bir bilgisayar, bir telefon, birer tane de televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli süpürge, ütü, saç kurutma makinesi ve klima sahibi olduğu düşünüldüğünde ve bunları ortalama her 5 senede bir yenilediği baz alındığında, ortalama bir tüketicinin her 5 yılda asgari 10 adet elektronik mal satın aldığı, bu işlemlerin fiyatları da düşünüldüğünde tüketici için hayatın ne kadar içerisinde ve elzem olduğu, dolayısıyla elektronik mallar sektöründe tüketici hukukunun kapsadığı alanın genişliği kolaylıkla farkedilecektir. Elektronik mallar, iletişim kurabilmek ve hayatımızı alışkanlıklarımızla idare ettirebilmek için vazgeçilmez olduğundan bu sektörde yaşanacak hukuki sorunlar tüketicilerin hayat kalitesini düşürmeye oldukça elverişli haldedir. O sebeple, bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerin müşteri memnuniyetini had safhada tutması ve hukuku iyi bilerek, kuralları tam ve eksiksiz uygulaması aynı zamanda pazarda var olup olamama mücadelesi anlamına da gelecektir.   

 

tokbaş & partners, elektronik mallar sektöründeki tüketici hukukuna olan hakimiyetiyle beyaz eşya, cep telefonu, elektrikli küçük ev aletleri, elektirkli mutfak aletleri, televizyon, bilgisayar ve diğer elektronik mallar sektörü içerisinde bulunan şirket ve şahıslara tüketici hukuku hizmeti verebilmektedir. Bu hizmetler şirketler ve şahıslar için ayrı ayrı detaylandırılmıştır. Yine şirketler bakımından hizmetlerimiz kendi içerisinde “koruyucu/önleyici avukatlık, süreç danışmanlığı ve resmi vekillik” olarak ayrı ayrı sınıflandırılmıştır. tokbaş & partners’in bu alanda sunduğu hizmetleri şu şekilde detaylandırabiliriz:

 

Koruyucu/Önleyici Avukatlık Hizmetleri:

 

 1. Şirket yöneticileri ve ilgili personele “elektronik mallar sektöründe tüketici hukuku ve uygulamaları” eğitimleri düzenlemek
 2. Şirketin şubeleri için tüketici hukuku eğitimi organizasyonu düzenlemek ve Türkiye çapında personel eğitimini sağlamak
 3. Tüketici Hukuku alanı içerisine giren elektronik mallar  sözleşmelerini mevzuata ve uygulamalara uygun şekilde düzenlemek
 4. Tüketici işlemlerinde kullanılan elektronik mallar  sektörü belgelerini mevzuata ve uygulamalara uygun şekilde düzenlemek
 5. Yeni elektronik mallar sektörü uygulamaları hakkında mütalaalar ve hukuki raporlar oluşturmak
 6. Ticari reklam ve ilanların yayınından önce tüketici ve reklam mevzuatı ile idari uygulamalara uygun şekilde hukuki kontrolünü sağlamak
 7. Ticari uygulamaların “haksız ticari uygulamalar” hükümleri kapsamında hukuki kontrolünü sağlamak
 8. Hukuki durum tespit raporlaması (Due Dilligence)
 9. Mevzuat taraması ile elektronik mallar sektörüne ilişkin haftalık mevzuat raporu
 10. İdari ve düzenleyici kurul karar taraması, elektronik mallar sektörüne ilişkin haftalık idari ve düzenleyici kurul kararları raporu

 

Süreç Danışmanlığı Hizmetleri:

 

 1. Elektronik mallar  sözleşmelerinin denetlenmesi ve sözleşme uyuşmazlıkları hakkında görüş bildirilmesi
 2. Elektronik mallar  sektörü uygulama ile diğer belgelerinin denetlenmesi ve bunlardan çıkan uyuşmazlıklar hakkında görüş bildirilmesi
 3. Ticari reklam ve ilanlar hakkında çıkan uyuşmazlıklar hakkında görüş bildirilmesi
 4. Tüketici hukuku mevzuatı hakkında karşılaşılan sorunların çözümü hakkında görüş bildirilmesi
 5. Sözlü ve yazılı hukuki görüş taleplerinin cevaplandırılması
 6. İlgili idari kuruluşlarla şirket arasında tüketici hukukundan kaynaklanan yorum farklılıklarının ve sorunların giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması ve görüş bildirilmesi
 7. Şirket ile tüketiciler arasında arabuluculuk-uzlaştırma hizmetlerinin sağlanması
 8. Tüketici şikayet hattının kurulması ve yönetilmesi
 9. Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetlerine yazılacak cevap (savunma) dilekçelerinin farklı sorun ve ihtimallere göre şablonlarının hazırlanması
 10. Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetlerine yazılan dilekçeler hakkında kontrol ve uygunluk denetimi
 11. İdari kuruluşlara tüketici hukuku ile ilgili yazılacak dilekçe ve sunulacak belgelerin kontrol ve uygunluk denetimi
 12. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettiş denetimi sürecinin yönetimi

 

 

 

Resmi Vekillik Hizmetleri:

 

 1. Şirketin Tüketici Hakem Heyetleri nezdinde temsiliyetinin ve dosya takibinin sağlanması
 2. Şirketin Tüketici Mahkemeleri nezdinde temsiliyetinin ve dosya takibinin sağlanması
 3. Şirketin idari kuruluşlar nezdinde temsiliyetinin ve dosya takibinin sağlanması
 4. TKHK kapsamında kesilen idari para cezalarının iptal davaları
 5. Şirket borç ve alacaklarının takibi

 

 

 

 

 

 1. Ayıplı maldan doğan davaların takibi
 2. Ayıplı ürünün sebep olduğu diğer zaararlardan dolayı ürün sorumluluğu davaları
 3. Ayıplı maldan doğan maddi ve manevi tazminat davaları
 4. Elektronik mallar satan şirketlere karşı olan borç ve alacakların takibi
 5. Elektronik mallar sektöründe rekabet hukukuna aykırı eylemlerden doğan tazminat davaları
 6. Elektronik mallar sektöründe aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalardan doğan tazminat davaları

 

child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn

\n ?>