child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn

araç değer kaybı bedelinin sigorta şirketlerinden tazmini

hukuk danışmanlık bürosu
t&p hukuk danışmanlık bürosu | tüketici hukuku danışmanlığı

tokbaş & partners

araç değer kaybı bedelinin sigorta şirketlerinden tazmini

Araç değer kaybı, kazaya uğrayan aracın onarıldıktan sonra piyasada kaybettiği maddi değerdir. Araç değer kaybının belirlendiği piyasa, aracın ikinci el piyasası olup; araç hiç kazaya uğramamış olsaydı bu piyasadaki değeri ile kazadan sonraki değeri arasındaki farkı ifade eder.

 

Araç sahibinin yaptırmış olduğu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Kasko) ile sigorta şirketi aracın kazaya uğraması durumunda onarım hizmetlerini karşılamaktadır. Ancak çoğu zaman kazaya karışan aracın değer kaybı Kasko kapsamında tazmin edilmemektedir. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunun 61-62. Maddelerinde düzenlenen müteselsil sorumluluk, 163. Maddesiyle düzenlenen Dış ilişkide borçluların sorumluluğu hükümleri ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun zarar verenlerin birden fazla olması başlıklı düzenlemesi uyarınca sigorta şirketleri araç değer kaybından ortaklaşa ve müteselsilen sorumludur. Bu kapsamda aracın kazaya uğraması durumunda belli şartların varlığı halinde araç değer kaybının kazaya asli kusuru ile sebep olan taraf sigorta şirketinden alınması mümkündür. Bunun için;

 

Araç ruhsat örneği
Kaza tespit tutanağı (Usulüne uygun olarak doldurulmuş)
Sigorta poliçesi

 

yeterlidir. Sigorta şirketince aracın değer kaybının gerçek değeri tazmin edilmemişse tahkim/dava yolu ile gerçek bedelin tazmini de sağlanabilmektedir.

 

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi E. 2014/15955 K. 2014/13034 T. 30.9.2014

 

“…Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda. Adli Tıp Kurumu araçta oluşan hasar bedeli olan 2030,00.-TL'ye göre değer kaybını 600,00.-TL belirtilmiştir. Oysa ki, davaya konu araçta kaza tarihinden önce herhangi bir hasar yok ise: aracın kazasız piyasa rayici belirlenip buna göre hasarlı hali arasındaki fark değer kaybı kabul edilmelidir.

child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn

\n ?>