child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn

Akaryakıt istasyonunun yanlış yakıt koymaktan dolayı sorumluluğu

hukuk danışmanlık bürosu
t&p hukuk danışmanlık bürosu | tüketici hukuku danışmanlığı

tokbaş & partners

akaryakıt istasyonunun yanlış yakıt koymaktan dolayı sorumluluğu

Soru: Akaryakıt istasyonu araca yanlış yakıt koyarsa aracın uğradığı zarardan sorumlu mudur?

Cevap: Tüketicinin satın almak istediği benzin yerine yanlış yakıt konması sonucu, akaryakıt istasyonu aracın uğradığı zarardan sorumludur; hatta tüketicinin bu hususu bilmeden aracı çalıştırmak için yaptığı şeylerin araca daha fazla hasar vermesinden de akaryakıt şirketi sorumludur.

Bu cevabı içeren, Yargıtay kararını aşağıda aynen veriyoruz; iyi okumalar…

 

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2013/11253 K.2013/26386 T.30.10.2013**

**(İLGÜN Candaş, TÜZÜNER Özlem, TOKBAŞ Hakan; 6502 Sayılı Kanun Kapsamında OTOMOTİV HUKUKU, Eylül 2015, s.228)

 

ÖZET: Tüketici olan davacı, davalı şirkete ait akaryakıt istasyonunda hatalı yakıt konulduğunu bilmeden istasyondan ayrılmış ve bir süre aracını hareket ettirdikten sonra aracı stop etmiştir. Davacı, aracını tekrar çalıştırmak için marşa basmış, bu şekilde aracını çalıştıramaması üzerine aracını itekleyerek çalıştırmak istemiştir. Davacının bu şekildeki davranışı, hayatın olağan akışına uygundur. Davacıya bu yöndeki davranışı nedeniyle kusur izafe edilemez. Mahkemece, araca hatalı yakıt konmasına bağlı olarak araçta meydana gelen zararlar yönünden davalı şirketin sorumluluğuna karar verilmesi gerekir.

 

DAVA ve KARAR: Davacı, 16.09.2011 tarihinde davalı şirkete ait akaryakıt istasyonuna gittiğini ve pompada görevli personelden 100.00.TL' lık kurşunsuz 95 oktan benzin istediğini, aracına yakıt konduktan sonra istasyondan ayrılıp 100 metre gittikten sonra aracının durduğunu ve aracını uğraşmasına rağmen tekrar çalıştıramadığını, çekici çağırarak aracını tamir için servise götürdüğünü, yaptığı araştırmada, davalı şirket görevlisinin araca kurşunsuz benzin koyması gerekirken motorin koymasından dolayı aracının arızalandığının tespit edildiğini, aracın onarılması için 8.817.50.TL masraf yapıldığını, davalı şirketi sigorta eden dava dışı D Sigorta tarafından 4.133.00.TL ödeme yaptığını, bakiye 4.684.50.TL' nın zararın oluştuğu tarihten itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

 

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

 

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

 

Her ne kadar mahkemece, makine mühendisi bilirkişi İ.K. tarafından tanzim olunan 02.11.2012 tarihli bilirkişi raporu dikkate alınarak davacı zararının 200 – 300 TL gibi bir masrafla giderilebilecekken araç stop ettikten sonra davacı tarafından sürekli marşa basılmak suretiyle aracın çalıştırılmak istendiği fakat uygun yakıt olmadığı için marş motorunun çevrilemeyecek şekilde kitlendiği akabinde de iterek aracı çalıştırmak istenmesi nedeniyle büyük hasara uğradığı ve bunun oluşmasında davacının kusuru olduğu gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş ise de; Dosya kapsamına göre, tüketici olan davacı, davalı şirkete ait akaryakıt istasyonunda hatalı yakıt konulduğunu bilmeden istasyondan ayrılmış ve bir süre aracını hareket ettirdikten sonra aracı stop etmiştir. Davacı, aracını tekrar çalıştırmak için marşa basmış, bu şekilde aracını çalıştıramaması üzerine aracını itekleyerek çalıştırmak istemiştir. Davacının bu şekildeki davranışı, hayatın olağan akışına uygundur. Davacıya bu yöndeki davranışı nedeniyle kusur izafe edilemez. Mahkemece, araca hatalı yakıt konmasına bağlı olarak araçta meydana gelen zararlar yönünden davalı şirketin sorumluluğuna karar verilmesi gerekirken yanlış gerekçe ile davanın tamamen reddine karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

 

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan 24.30 TL harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 30.10.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn

\n ?>